fbpx

Refusert – The Salon des Refusés


Kunsthallen Street Art Norge arrangerer høstutstilling:
REFUSERT!

Salon des refusés / De refusertes salong / Refusert

NB: Dato for utstilling vil bli endret

Street Art Norge arrangerer «De refusertes salong / Refusert» som vår høstutstilling. Til grunn for etableringen av høstutstillingen «Refusert» ligger det at gatekunsten alltid har blitt refusert og ikke minst retusjert. 

I tillegg er det enormt mye kunst og artister som hvert år blir refusert av ulike utstillinger. Du har sikkert lurt på hvilke verk som er blitt refusert, hvilke verk som ikke nådde opp og som ikke får bli vist frem til publikum. 

Dette vil vi gjøre noe med!

«De refusertes salong / Refusert» har 850 kvm til disposisjon, i utgangspunktet for alle som har blitt refusert av en utstilling i Norge. Du trenger ikke å være gatekunstner – alle artister/kunstnere som er blitt refusert, er velkommen til å delta. 

Utstillingen er tilrettelagt for artister/kunstnere som bor i Norge eller som er bosatt i utlandet og utenlandske artister bosatt i Norge. Kravet er at man kan vise til at kunstverkene er blitt refusert i året utstillingen arrangeres og året før.

Dette skriver Wikipedia om utstillingen:

«Dette var en utstilling i Paris for kunstnere som hadde blitt avvist av juryen ved Parissalongen, det viktigste utstillingsarrangementet for kunstnere på 1800-tallet. De refusertes salong ble arrangert flere ganger mellom 1863 og 1886.

Den første refusertes salong ble arrangert i Paris i 1863 med tillatelse fra Napoleon III og etter initiativ fra kunstnere som hadde opplevd å bli avvist gjentatte ganger av Salongjuryen, i første rekke realister og impresjonister. Det året var om lag 4000 arbeider blitt avvist. Utstillingen ble holdt i de samme lokalene og sto i to uker. De refuserte kunstnerne kunne velge om de stilte bilder eller ikke.

Den første utstillingen viste arbeider av blant andre Paul Cézanne, Camille Pissarro, James Whistler og Édouard Manet.

På tross av at utstillingen i 1863 for det meste viste arbeider vurdert som av svak kvalitet, bidro de deltakende impresjonistene til at utstillingen ble en skandalepreget hendelse som utfordret det konservative og akademiske kunstsystemet. De refusertes salong regnes derfor av mange som den første kunstneriske avant-garde.

De refusertes salong ble senere arrangert i 1874, 1875 og 1886, frem til myndighetene trakk sin økonomiske støtte til utstillingen».

Mange kjente artister er blitt refusert opp gjennom tidene. Gatekunsten er i tillegg til å bli refusert også blitt retusjert.  

MERK: Ingen verk vil bli vurdert – alle verk og artister er velkommen! Vi har ingen aldersbegrensning og det stilles ingen krav til utdannelse eller medlemskap i noen organisasjoner.

Vi har dog noen begrensninger:
– Vi må ta et forbehold om at vi kan få plassbegrensninger. Vi kan derfor ikke garantere alle verk 100% deltakelse i alle utstillingsperiodene.
– En artist kan stille med et verk
– Vi har et registreringsgebyr på kr 1000,- pr verk i utstillingsperiode
  (Skal dekke forsikring og administrasjon av verkene)
– Det kan være begrensninger i lokalenes høyde/lengde i forhold til kunstverk
– Artist er selv ansvarlig for kostnader til oppsett og evt behov til installasjoner etc

De refusertes salong / Refusert er i utgangspunktet en salgsutstilling.
Ved salg vil Street Art Norge ta et formidlingshonorar på 30%.

Refusert skal selvfølgelig forbause, glede, irritere og begeistre, men den skal i første omgang gi muligheten for artister å få vist sin kunst 🙂

Hvis du vil stille ut, så send en mail med ditt kunstverk og dokumentasjon på at ditt kunstverk er blitt det er refusert. Er det noen spørsmål, så ta kontakt med oss på:

hei@streetartnorge.no
M: 922 922 22