fbpx

Forsikring


Street Art Norge er forsikret gjennom If. Forsikringen dekker transport av verkene til Street Art Norge, under utstilling og transporten tilbake til artist. Transporteringen av verk må skje forsvarlig og verkene må være forsvarlig pakket.

Vi anbefaler å benytte godt med strekkilm i alle hjørner, bobleplast rundt og så benytte strekkfilm igjen rundt bolbleplasten for å holde bobleplasten på plass og for å sikre gjenbruk av bobleplasten. (Teip ødelegger bobleplasten)

Vi oppfordrer alle artister til å tegne egen forsikring for sine verk.
Ta kontakt med oss for spørsmål rundt transport og forsikring

adm@streetartnorge.no / M: 922 922 28


Transport

Vi ønsker at verkene blir transportert inn av artister og samlere som bor i nærheten av Oslo.
Street Art Norge setter opp felles transport av verk fra de ulike byene til de ulike ulike utstillingene.


Åpningsutstillingen: 

For strekningen Bergen – Oslo, benytter vi Voss Transport som har god erfaring med å håndtere kunst.
Felles transport er satt opp 24. januar. Ta kontakt hvis du vil være med på transporten.

Mail: adm@streetartnorge.no
M: 922 922 28


She Art:

Vi setter opp transport fra de ulike byene. Ta kontakt for å sikre plass på transportene.
Mail: adm@streetartnorge.no
M: 922 922 28