fbpx

MVA, angrerett og kunstavgift

MVA

Kunst omsatt av kunstneren selv (opphavsmannens egen omsetning av kunst) er unntatt for merverdiavgift

Alle kunstverkene på utstillingene til Street Art Norge, er markert K eller S

K = Kunst/Verk direkte fra kunstner
S = Kunst/Verk fra samlere

Kunstverk som er markert med en «K»,» gir besøkende informasjon om at kunstverket omsettes i opphavsmannens eget navn, og formidles av Street Art Norge som mellommann. Denne type omsetning er unntatt MVA i henhold til merverdiavgiftsloven (mva.) § 3-7 (4):

Opphavsmannens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra loven. Det samme gjelder slik omsetning ved mellommann i opphavsmannens navn.

For deg som kunde betyr dette at du handler av opphavsmannen, som er din kontraktsmotpart, med Street Art Norge som mellommann. For de berørte kunstverk blir dette spesifisert på faktura. Reklamasjon på denne typen omsetning er opphavsmannens ansvar, men gjennom avtale så håndteres/bistår Street Art Norge i kjøps- og evt reklamasjonsprosessen.

Det er moms og merverdiavgift på kunst (som ikke omsettes i opphavsmannens eget navn). Momsen blir automatisk beregnet og inkludert i fakturabeløpet ved kjøp av verk til Street Art Norge. Avgiften beregnes etter avansemetoden jmf. merverdiavgiftsloven § 4-5. Aavgiftsbeløpet er ikke fradragsberettiget som inngående avgift jmf. forskrift om bokføring § 8-10-4, og spesifiseres da heller ikke på faktura.

For all annen MVA-pliktig omsetning, herunder men ikke begrenset til innramming, frakt, spesifiseres MVA-beløpet på fakturaen i et eget felt

KUNSTAVGIFT

Kortversjonen:

Kjøper du kunst over 2000 kroner tilkommer det 5% i kunstavgift som legges til salgsprisen.

Lengere versjon:

Etter lov om avgift på omsetning av billedkunst m.m. av 4. november 1948 nr. 1 (kunstavgiftsloven) skal kjøpere av kunstverk betale en avgift på 5 % som skal innbetales til Kunstnernes Hjelpefond. Kunstavgiften administreres av Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH). Det skal ikke betales kunstavgift på salg av kunstverk under 2000 kroner. Avgiften kommer i tillegg til salgsprisen og skal bæres av kjøperen. Street Art Norge har ansvar for å opplyse kjøpere om avgiften, innkreve den, og innbetale avgiften til BKH. Mer informasjon finner du på på www.kunstavgiften.no 

ANGRERETT

Angrerettloven gir deg rett til å angre på dine kjøp og gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar verket/verkene/produktet/leveransen fra Street Art Norge og gir melding om dette.

Alle de produkter som skal leveres tilbake til Street Art Norge, må gjøres innen rimelig tid ved bruk av angreretten. Varene skal leveres tilbake til den Selger som er oppgitt i sendingsbekreftelsen som inneholdt varen.

MERK: Du som kunde har risikoen for transporten av varen tilbake til Street Art Norge og skal leveres i den stand som varen ble kjøpt. Produktet sendes tilbake til selgeren i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema